Wzór odstąpienia od umowy

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta
i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

 

………………………., ……………………………….
(miejscowość, data)                 

……………………………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)

…………………………………………………………..

……………………………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)

……………………………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

eNka s.c. Tomasz Tusiek, Rafał Zatorski
Al. Grzecznarowskiego 2/404
26-600 Radom
sklep@radio-sklep.pl

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru

………………………………………………………………………………… za

cenę ……………………………………………


Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

……………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony